OBJEKTIF

Objektif BRPK adalah seperti berikut :

 1. Mengemaskini dan menyelenggara rekod pelajar.
 2. Mengurus dan mengendalikan Istiadat Konvokesyen UiTM untuk penganugerahan : 

   - Ijazah Doktor Falsafah
   - Ijazah Sarjana
   - Diploma Lepasan Ijazah

   - Profesional
   - Ijazah Sarjana Muda; dan
   - Diploma

You are here: Home Objektif & Fungsi PRPK