DENDA KELEWATAN PULANG JUBAH AKADEMIK GRADUAN

1. Graduan yang tidak sempat memulangkan jubah pada hari yang sama, dibenarkan memulangkan jubah pada keesokan hari dengan sewaan tambahan RM2.00. Graduan yang memulangkan jubah selepas tempoh ini dikenakan denda lewat RM 30.00 dan termasuk sewaan RM 2.00 sehari.

2. Jubah graduan yang dipulangkan sebaik tamat sidang penganugerahan anda, tiada bayaran dikenakan. Walau bagaimanapun, pemulangan yang dibuat mulai keesokkan hari dan hari-hari seterusnya, kadar bayaran yang dikenakan adalah seperti berikut:

 

 Jadual Bayaran Denda Lewat Pulang Jubah (Akan dipaparkan kelak)

 

3. Kaunter serahan/ bayaran sewa jubah harian/denda lewat dibuka mulai jam 8.30 pagi hingga 5.00 petang. Denda lewat/sewaan harian pada hari minggu/cuti am akan diambil kira dalam minggu istiadat konvokesyen. 

You are here: Home ISTIADAT KONVOKESYEN SELEPAS/AFTER Pemulangan Jubah Graduan