NOMBOR GILIRAN GRADUAN

Para graduan dimestikan untuk menyimpan dan mengetahui nombor giliran masing-masing kerana nombor giliran akan digunakan sebagai nombor rujukan untuk perkara seperti berikut:

  1. Susunan graduan;
  2. Proses pengijazahan;
  3. Proses penganugerahan diatas pentas;
  4. Tuntutan skrol dan transkrip; dan
  5. Rujukan graduan bagi setiap urusan berkaitan konvokesyen.

SHAH ALAM 

SIDANG 1 SIDANG 2 SIDANG 3
SIDANG 4 SIDANG 5 SIDANG 6
SIDANG 7 SIDANG 8 SIDANG 9
SIDANG 10 SIDANG 11 SIDANG 12
SIDANG 13 SIDANG 14 SIDANG 15

 

 

 

 

 

 

You are here: Home Senarai Nama & Nombor Giliran Graduan