OBJEKTIF

Objektif BRPK adalah seperti berikut :

 1. Mengemaskini dan menyelenggara rekod pelajar.
 2. Mengurus dan mengendalikan Istiadat Konvokesyen UiTM untuk penganugerahan : 

     i - Doktor Falsafah
    ii - Sarjana
   iii - Profesional
   iv - Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian, dan
   v - Diploma

You are here: Home Objektif & Fungsi PRPK